TÜRKÇE - ENGLISH

DANIŞMANLIK

İletişim ve Tanıtım Stratejisi
Sosyal Sorumluluk Proje Üretim ve Uygulaması
Etkinlik Tasarım ve Organizasyonu
Siyasal İletişim Stratejisi
Medya İletişim Stratejisi
Yerel Yönetim Vizyon Geliştirme Proje ve Uygulaması
Avrupa Birliği'ne Uyum Proje ve Uygulaması